Ενδοδοντία

Τι είναι ενδοδοντία;

Η Ενδοδοντία ασχολείται με τη διάγνωση και τη θεραπεία των βλαβών του πολφού αλλά και των πολφικής αιτιολογίας βλαβών των περιοδοντικών και περιακρορριζικών ιστών.

Περιεχόμενο

Τι προκαλεί τις ενδοδοντικές βλάβες;

 •  Οι τερηδονικές βλάβες 
 • Τραυματογόνου φύσης (κατάγματα, ορθοδοντικές ανωμαλίες) 

Πώς πραγματοποιείται η ενδοδοντική θεραπεία;

 •  Αφαιρείται ο πολφός του δοντιού
 • Γίνεται απολύμανση και αποστείρωση 
 • Ακολουθεί η ερμητική έμφραξη του ριζικού σωλήνα
 • Γίνεται το τελικό σφράγισμα

Στο ιατρείο μου οι ενδοδοντικές θεραπείες (απονευρώσεις) γίνονται με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία:

 • Την ψηφιακή ακτινογραφία 
 • Τον εντοπιστή ακρορριζίου
 • Τα μηχανοκίνητα εργαλεία
 • Το Laser
 • Το σύστημα πλήρωσης των ριζικών σωλήνων με μηχάνημα κάθετης συμπύκνωσης αλλά ταυτόχρονα και έγχυσης θερμής γουταπέρκας

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί μετά τη θεραπεία;

Η ανασύσταση του δοντιού και η τοποθέτηση της προσθετικής αποκατάστασης, συνήθως στεφάνης.  Η κάλυψη του ενδοδοντικώς θεραπευμένου δοντιού με στεφάνη είναι απαραίτητη, προκειμένου αυτό να διατηρηθεί στο φραγμό και να υπόκειται τις ισχυρές πιέσεις και δυνάμεις που ασκούνται κατά τη λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος, δεδομένου ότι τα ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια μακροπρόθεσμα παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία στα κατάγματα σε σύγκριση με τα ζωντανά δόντια.

Πώς αντιμετωπίζονται οι επιπλοκές της ενδοδοντικής θεραπείας;

Ένα δόντι που έχει υποστεί ενδοδοντική θεραπεία μπορεί να παραμείνει στο φραγμό για όλη τη ζωή, αρκεί να παρακολουθείται τακτικά από τον οδοντίατρο. Σε περίπτωση που ο θεραπευμένο δόντι παρουσιάζει συμπτώματα τα οποία συντρέχουν με την παρουσία κλινικών ή και ακτινογραφικών ενδείξεων, τότε υπάρχουν 3 πιθανές θεραπείες: 

 • Η Επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας
 • Η Ακρορριζεκτομή 
 • Η Εξαγωγή δοντιού 


Γενικότερα όμως, οι επιπλοκές μετά από την ενδοδοντική θεραπεία είναι σπάνιες και συνήθως αντιμετωπίζονται όσο το δυνατόν συντηρητικότερα, με άριστα αποτελέσματα.