Όψεις

Τι είναι όψεις (Veneers);

Οι όψεις (Veneers) είναι λεπτές “φέτες” από πορσελάνη που τοποθετούνται πάνω στα υφιστάμενα δόντια και συγκολλώνται εκεί, με αποτέλεσμα να παρέχουν μια φυσική εμφάνιση στα δόντια του ασθενούς. Η δύναμη των όψεων είναι παρόμοια με αυτήν της φυσιολογικής αδαμαντίνης, γεγονός που βοηθά στη διατήρηση της λειτουργικότητας και της ανθεκτικότητας του δοντιού.

Η οδοντιατρική πορσελάνη είναι απολύτως βιοσυμβατή και μπορεί επίσης να κτιστεί σε οποιαδήποτε απόχρωση θέλουμε για να πετύχουμε το τέλειο χρώμα για κάθε ασθενή. Οι αναφορές των ασθενών μας κάνουν λόγο για ένα υλικό το οποίο αισθάνονται τόσο φυσικό όσο τα φυσικά τους δόντια. 

Περιεχόμενο

Ποια προβλήματα μπορεί να αντιμετωπιστούν με τις όψεις;

  • Αποχρωματισμός δοντιών
  • Σχήμα και μέγεθος δοντιών 
  • Διάστημα μεταξύ των δοντιών 
  • Μικροανωμαλίες και μικρορωγμές 
  • Αποτριβές δοντιών

Γιατί είναι τόσο σημαντικές οι όψεις στην αλλαγή του χαμόγελου;

Η επέμβαση στα δόντια για να βελτιωθεί το χαμόγελο δεν περιορίζεται πλέον σε κατεστραμμένα ή αποχρωματισμένα δόντια, ή σε δόντια με ανωμαλίες στο σχήμα. Με τη χρήση όψεων, η εμφάνιση των δοντιών μπορεί να βελτιωθεί χωρίς την ανάγκη για δραστικές αλλαγές στη δομή τους. Η διαδικασία περιλαμβάνει μια μικρή αφαίρεση 0,5mm αδαμαντίνης, ποσό που είναι μικρότερο από αυτό που χάνουν οι άνθρωποι από τις καθημερινές τους δραστηριότητες, όπως το φαγητό και η χρήση αναψυκτικών. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία είναι σχετικά απλή και δεν επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργικότητα ή την ανθεκτικότητα των δοντιών.

Ποια η διαδικασία που ακολουθείται;

Για να αλλάξει κάποιος το χαμόγελό του, πρέπει να εξεταστούν λεπτομερώς τα δόντια του και να υπάρξει σωστή επικοινωνία ανάμεσα στον ασθενή και τον οδοντίατρο. Είναι απαραίτητες κάποιες ακτινογραφίες και εύκολες κλινικές εξετάσεις. Επίσης, ο ασθενής πρέπει να γνωρίζει το τελικό αποτέλεσμα μέσα από αισθητικές προσομοιώσεις και το wax-up, το οποίο είναι μια προσομοίωση του νέου χαμόγελου σε ειδικό κερί. Μετά την έγκριση του ασθενή, κατασκευάζονται τα δόντια και παρασκευάζονται προσωρινές όψεις πριν κατασκευαστούν οι μόνιμες. Οι όψεις είναι ανθεκτικές και διαρκούν 10-15 χρόνια, εφόσον φροντίζονται όπως τα φυσικά δόντια. Μετά τη διαδικασία αυτή, η επίδραση ενός χαμόγελου είναι τόσο ισχυρή που οι λέξεις δεν μπορούν να την περιγράψουν, κάτι που μπορεί να επιβεβαιωθεί με τις φωτογραφίες  πριν και μετά.