Έγκλειστο – Ημιέγκλειστο

Τι είναι οι χειρουργικές εξαγωγές δοντιών και ριζών;

Η εξαγωγή δοντιού μέσω χειρουργικής διαδικασίας απαιτεί τη δημιουργία ενός κρημνού και την αφαίρεση μέρους του περιβάλλοντος οστού. Παρόλο που η διαδικασία αυτή είναι σχετικά απλή και γρήγορη, είναι απαραίτητο να τηρηθούν αυστηρά οι κανόνες της βασικής χειρουργικής τεχνικής ώστε να μην προκληθούν επιπλοκές. Η χειρουργική εξαγωγή συνιστάται για δόντια που έχουν ασυνήθιστη μορφολογία ριζών ή έχουν έντονα κεκαμμένα ακρορρίζια.

Σε αυτήν την περίπτωση, η χειρουργική εξαγωγή δοντιού προτείνεται προληπτικά για την αποφυγή συγκεκριμένων ανεπιθύμητων συμβαμάτων, όπως η θραύση της ρίζας ή του ακρορριζίου, το κάταγμα του φατνιακού ιστού και άλλων παρόμοιων περιστατικών. Τα δόντια με οδοντικές δυσπλασίες ή με αγκυλωμένες ρίζες, καθώς και τα έγκλειστα και ημιέγκλειστα δόντια αποτελούν επίσης συνήθεις ενδείξεις για τη χειρουργική εξαγωγή.

Περιεχόμενο

Τι είναι οι χειρουργικές εξαγωγές εγκλείστων και ημιεγκλείστων δοντιών;

Μεταξύ των χειρουργικών επεμβάσεων που διενεργούνται στη στοματική κοιλότητα, την πρώτη θέση από άποψη συχνότητας, καταλαμβάνουν οι χειρουργικές εξαγωγές εγκλείστων και ημιεγκλείστων δοντιών. Η εξαγωγή αυτών των δοντιών ανάλογα με την εντόπισή τους, μπορεί να είναι από απλή έως και πολύ δύσκολη και επίπονη διαδικασία. 

Ο καταλληλότερος χρόνος είναι η νεαρή ηλικία, διότι αποφεύγονται οι επιπλοκές και οι ανεπιθύμητες καταστάσεις που μπορεί να αποβούν βαρύτερες με την πάροδο των ετών.

Ενδείξεις για την εξαγωγή των εγκλείστων και ημιεγκλείστων δοντιών

Ορισμένες ενδείξεις για την εξαγωγή εγκλείστων και ημιεγκλείστων δοντιών περιλαμβάνουν:

  • Σοβαρή ζημία του δοντιού που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με θεραπεία ρίζας ή άλλες θεραπευτικές επιλογές.
  • Σοβαρή αποσύνθεση του δοντιού που έχει επηρεάσει την υγεία των γειτονικών δοντιών ή του οστού.
  • Ανάπτυξη συμπτωμάτων όπως πόνος, φλεγμονή, λοίμωξη ή συνεχής αίσθηση πίεσης.