Χειρουργική Οδοντιατρική

Η χειρουργική οδοντιατρική είναι ένας κλάδος της οδοντιατρικής που ασχολείται με τη διάγνωση, τη θεραπεία και τη διαχείριση διαφόρων χειρουργικών επεμβάσεων του στόματος.

Περιλαμβάνει την εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων για τη θεραπεία καταστάσεων που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με μη χειρουργικές τεχνικές.

Οι επεμβάσεις της χειρουργικής οδοντιατρικής περιλαμβάνουν εξαγωγή δοντιών και ριζών, και τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων. Συνολικά, η χειρουργική οδοντιατρική αποτελεί ουσιαστικό μέρος της σύγχρονης οδοντιατρικής και παρέχει ένα ευρύ φάσμα θεραπειών για τη διαχείριση και τη διόρθωση διαφόρων στοματικών προβλημάτων.